มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ใน สพป.พัทลุง เขต 1