อบรมออนไลน์หลักสูตร RTI (Response To Intervention) กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือด้านการอ่าน

ชมรมครูการศึกษาพิเศษ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ร่วมกับสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร RTI (Response To Intervention) กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือด้านการอ่าน ผ่าน Zoom Application

♦ อบรมวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕
♦ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
♦ มีเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม
♦ สมัครเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ ๗-๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ (รับจำนวนจำกัด)
♦ วิทยากร ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคม ครูการศึกษาพิเศษไทย

<ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ โทร ๐๘๙-๒๙๙๕๙๐๙>

เอกสารความรู้
เกียรติบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ โทร ๐๘๙-๒๙๙๕๙๐๙