[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


  


นโยบาย3สร้าง3เสริม สู่ความยั่งยืน
 คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
     คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน (PLC)
    แบบบันทึกและรายงาน PLC
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
แบบสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ PLC-S
    รายละเอียดการรายงานการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษา
    ตัวอย่างแบบสรุป PLC-S
    แบบสรุป PLC-S

   
ข่าวความเคลื่อนไหว
21 โดย : siranee
21/ต.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมประธานเครือข่ายและผู้อำนวยการรักษาการ ( 31 / )
    วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่ อ่านต่อ....
21 โดย : siranee
21/ต.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2564 ( 11 / )
    วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่ อ่านต่อ....
เยี่ยมโรงเรียน
24 โดย : boonphueak
24/ส.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโหนด ( 236 / )
    วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand โดยได้พบปะพูดคุย กับคณะครู ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน กำลังเตรียมการสอน ตรวจใบงาน และป อ่านต่อ....
24 โดย : boonphueak
24/ส.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นไทร ( 272 / )
    วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป).พัทลุง เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นไทร อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งวันนี้ได้เปิดทำการเรียนการสอน แบบ On-Site และได้ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทั้งนี้ได้กำชับให้โรงเรียน ดำ อ่านต่อ....
ป้องกันและปราบปราบการทุจริต
[ 13/ก.ค./2563 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1602 / ) โดย admin
[ 29/พ.ย./2562 ] แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 2195 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 5961 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( 2787 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ( 2391 / ) โดย admin
VDO
[ 9/เม.ย./2564 ] VTR แนะนำ สพป.พัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ( 489 / ) โดย boonphueak
[ 14/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์สรุปผลการดำเนินงานของสพป.พัทลุง เขต 1ปีงบประมาณ 2562 ( 1550 / ) โดย boonphueak
[ 7/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์เยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 ( 1427 / ) โดย siranee
ข่าวโรงเรียน
16 โดย : siranee
16/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 2 )
ศึกษาดูงาน อนุบาลป่าพะยอม ( 2116 / )
    วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยมีนายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ อ่านต่อ....
9 โดย : siranee
9/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 3 )
จับฉลากรับนักเรียน โรงเรียนยอดนิยม อนุบาลพัทลุง ( 2988 / )
    วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินการจับฉลากรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4 ขวบ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร จำนวน 458 คน โดยมีนายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และบุุคลากร อ่านต่อ....
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[ 9/ส.ค./2564 ] สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ( 239 / ) โดย ptl1093
[ 22/ก.ค./2564 ] สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 301 / ) โดย Ptl1093
[ 22/ก.ค./2564 ] สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 233 / ) โดย Ptl1093
กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00807 : เกาะอังกฤษอันห่างไกลหวังว่าจะมีผู้มาเยือนมากขึ้น   (0/0)
999006
22 ต.ค. 2564 : 15:16
00806 : องค์การอนามัยโลกเผย โควิดอาจทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสียชีวิตได้ถึง 180,000 คนทั่วโลก   (0/0)
Ashes
22 ต.ค. 2564 : 13:57
00805 : เกมมาใหม่  (12/0)
pgslot777
20 ต.ค. 2564 : 07:21

ผลงานทางวิชาการ


17 เจ้าของ นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
17/ต.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 ( 18 / 1 )
12 เจ้าของ โรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
12/ต.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงงานคุณธรรม "ขยะสร้างงาน...สืบสานศาสตร์พระราชา (Waste Material Crafts based on the King’s Philosophy)" ( 30 / 1 )

เมนูหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใส
ครูพร้อม
งานศิลปหัตถกรรมปี 2562
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 134 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
218 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
788 คน
สถิติเดือนนี้
18323 คน
สถิติปีนี้
196256 คน
สถิติทั้งหมด
1223772 คน
IP ของท่านคือ 3.229.142.91
(Show/hide IP)