[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


  

นโยบาย3สร้าง3เสริม สู่ความยั่งยืน
 คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
     คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน (PLC)
    แบบบันทึกและรายงาน PLC
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
แบบสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ PLC-S
    รายละเอียดการรายงานการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษา
    ตัวอย่างแบบสรุป PLC-S
    แบบสรุป PLC-S

   
ข่าวความเคลื่อนไหว
29 โดย : siranee
29/พ.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ สนง.อาชีวศึกษา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSN ( 14 / )
    ประกาศ สนง.อาชีวศึกษา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSN อ่านต่อ....
26 โดย : siranee
26/พ.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุุมทางไกล eMENSCR ( 27 / )
    การประชุุมทางไกล eMENSCR อ่านต่อ....
เยี่ยมโรงเรียน
17 โดย : siranee
17/พ.ย./2564     
5 stars ( 5 / 1 )
เยี่ยมโรงเรีรยนบ้านถ้ำลา บ้านหัวป่าเขียว วัดโคกศักดิ์ ( 86 / )
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรง คือ โรงเรียนบ้านถ้ำลา อำเภอป่าพะยอม โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว และโรงเรียนวัดโคกศักดิ์ อำเภอควนขนุน เพื่อเป็นขวัญกำล อ่านต่อ....
24 โดย : boonphueak
24/ส.ค./2564     
5 stars ( 5 / 1 )
เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโหนด ( 382 / )
    วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand โดยได้พบปะพูดคุย กับคณะครู ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน กำลังเตรียมการสอน ตรวจใบงาน และป อ่านต่อ....
ป้องกันและปราบปราบการทุจริต
[ 13/ก.ค./2563 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1748 / ) โดย admin
[ 29/พ.ย./2562 ] แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 2312 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 6043 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( 2883 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ( 2494 / ) โดย admin
VDO
[ 9/เม.ย./2564 ] VTR แนะนำ สพป.พัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ( 578 / ) โดย boonphueak
[ 14/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์สรุปผลการดำเนินงานของสพป.พัทลุง เขต 1ปีงบประมาณ 2562 ( 1649 / ) โดย boonphueak
[ 7/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์เยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 ( 1529 / ) โดย siranee
ข่าวโรงเรียน
16 โดย : siranee
16/มี.ค./2563     
2 stars ( 2 / 3 )
ศึกษาดูงาน อนุบาลป่าพะยอม ( 2261 / )
    วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยมีนายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ อ่านต่อ....
9 โดย : siranee
9/มี.ค./2563     
2 stars ( 2 / 4 )
จับฉลากรับนักเรียน โรงเรียนยอดนิยม อนุบาลพัทลุง ( 3157 / )
    วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินการจับฉลากรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4 ขวบ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร จำนวน 458 คน โดยมีนายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และบุุคลากร อ่านต่อ....
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[ 9/ส.ค./2564 ] สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ( 335 / ) โดย ptl1093
[ 22/ก.ค./2564 ] สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 392 / ) โดย Ptl1093
[ 22/ก.ค./2564 ] สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 312 / ) โดย Ptl1093
กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00753 : ข้อแนะนำเกี่ยวกับเกม PG Slot ออนไลน์   (374/1)
สล็อต aka
26 เม.ย. 2564 : 14:11
00846 : เว็บคาสิโนออนไลน์ ยูฟ่าเบท  (5/0)
ingokk
28 พ.ย. 2564 : 22:36
00845 : พนันออนไลน์  (0/0)
นายอ้วน
25 พ.ย. 2564 : 16:52

ผลงานทางวิชาการ


30 เจ้าของ นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
30/ต.ค./2564
5 stars ( 5 / 1 )
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดโรค ทุกคนปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 6อ. และ 3ส. โรงเรียนบ้านท่าบันได อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 ( 168 / 1 )
17 เจ้าของ นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
17/ต.ค./2564
5 stars ( 5 / 1 )
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 ( 94 / 1 )

เมนูหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใส
ครูพร้อม
งานศิลปหัตถกรรมปี 2562
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 137 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
354 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
759 คน
สถิติเดือนนี้
23395 คน
สถิติปีนี้
226429 คน
สถิติทั้งหมด
1253945 คน
IP ของท่านคือ 54.227.97.219
(Show/hide IP)