334891
334893
S__4685829_0
661115สตผ.ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและกา_Page_1
661115สตผ.ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและกา_Page_2
ผลการติดตาม
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

การประชุมชี้แจง และมอบนโยบายการศึกษา

Play Video

ผู้บริหารการศึกษา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวโรงเรียน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

แผนที่โรงเรียนในสังกัด

แผนที่ สพป. พัทลุง เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 • หน้าห้องผู้อำนวยการ : 0 7467 1655
 • กลุ่มอำนวยการ : 0 7467 1751
 • กลุ่มนโยบายและแผน : 0 7467 0558
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล : 0 7467 1747
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 0 7467 1648
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 08 8788 0644
 • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา : 0 7467 1910
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 0 7461 0761
 • หน่วยตรวจสอบภายใน : 0 7467 1911
 • สำนักงานลูกเสือ พัทลุง เขต 1 : 0 7460 6713
 • โทรสาร : 0 7467 1751
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 14 หมู่ 1 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 E-mail : salabanptl1@gmail.com