4
งานเปิดโลก
661115สตผ.ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและกา_Page_1
661115สตผ.ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและกา_Page_2
ผลการติดตาม
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

เปิดเรียนปลอดภัย สู่วิถีถัดไปอย่างมีคุณภาพ

Play Video

ผู้บริหารการศึกษา

จดหมายข่าว

น่าสนใจ

ข่าวโรงเรียน

บทความวิชาการ

ศึกษานิเทศก์ 4.0 เพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างไร

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ศึกษานิเทศก์จะต้องมีความมุ่งมั่นและพัฒนาศักย...

อ่านต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมพลัง 5 ขั้นตอน : แนวการสอนสำหรับครูยุค 4.0 (ตอนที่ 1)

เนื่องจากมีความจำกัดของพื้นที่ลงบทความ ผู้เขียนจึงขอเสนอเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่...

อ่านต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน : แนวการสอนสำหรับครูยุค 4.0 (ตอนที่ 2)

กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (5 STEPs Collaborative Learning Process) เ...

อ่านต่อ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ