bgslide6
1
bgslide2
bgslide4
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

เปิดเรียนปลอดภัย สู่วิถีถัดไปอย่างมีคุณภาพ

Play Video

ผู้บริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

น่าสนใจ

ข่าวโรงเรียน

บทความวิชาการ

กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน : แนวการสอนสำหรับครูยุค 4.0 (ตอนที่ 2)

กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (5 STEPs Collaborative Learning Process) เ...

อ่านต่อ
ครู 4.0 เพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างไร

“ครูควรมีศักยภาพเช่นไรในยุคประเทศไทย 4.0 จึงจะทำให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพตามท...

อ่านต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมพลัง 5 ขั้นตอน : แนวการสอนสำหรับครูยุค 4.0 (ตอนที่ 1)

เนื่องจากมีความจำกัดของพื้นที่ลงบทความ ผู้เขียนจึงขอเสนอเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่...

อ่านต่อ