พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

อบรมพัฒนาครูผู้ช่วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
กำหนดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดยจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน google classroom
หลักสูตร “การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ”
ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

messageImage_1658135588687
สแกน QR Code เข้าไลน์กลุ่มครูผู้ช่วย สพป.พัทลุง เขต 1