สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ที่ตั้ง : เลขที่ 14 หมู่ 1 ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง รหัสไปรณีย์ 93000
E-mail : salabanptl1@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ส่งข้อความติดต่อ