สถิติการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566