นางสาวจีระภา ่คงแก้ว

ร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้ายทำเนียบผู้อำนวยการสถานศึกษา และทำเนียบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง