ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา