นางสาวจีระภา ่คงแก้ว

จ้างจัดทำป้ายทำเนียบผู้อำนวยการสถานศึกษา และทำเนียบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายทอดตลาดอาคาเรียนแบบ ป.1กพิเศษ (ขนาด7ห้องเรียน) อาคารเอนกประสงค์ (โรงฝึกงาน) จำนวน 1 หลัง และโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง รวมจำนวน 3 หลัง ของโรงเรียนวัดบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)