ข่าวโรงเรียน

ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

พิธีปิดค่ายโครงการฝึกอบรม “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2567

https://drive.google.com/file/d/1eElIuWs1anLiLAOU5aYN_F …

พิธีปิดค่ายโครงการฝึกอบรม “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2567 Read More »