จดหมายข่าว

กิจกรรมและความเคลื่อนไหวในสำนักงานเขตพื้นที่

พิธีปิดค่ายโครงการฝึกอบรม “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2567

https://drive.google.com/file/d/1eElIuWs1anLiLAOU5aYN_F …

พิธีปิดค่ายโครงการฝึกอบรม “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2567 Read More »

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

https://drive.google.com/file/d/1YYh9u6JickR62t9hI9yWcO …

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ Read More »