การบรรจุและแต่งตั้ง

การบรรจุและแต่งตั้งทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย