ประกาศ สพป.พัทลุง เขต 1 เรื่องตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

ประกาศลงวันที่ ๑๕