ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ าตำแหน่งครูผู้สอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 รอบคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างอยู่ ๑๑ อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษและรายละเอียดการรายงานตัว