ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 รอบคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างอยู่ ๑๑ อัตรา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษและรายละเอียดการรายงานตัว