หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนข้าราชการครูฯในสังกัดศธ.ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย