รายชื่อโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงมีความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษา)

รายชื่อโรงเรียนตอบแบบสอบถาม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *