ประกาศ สพป.พัทลุง เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

ประกาศตำแหน่งว่าง 25 ตค.66