การประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

การประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่