การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ