เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อหารือและเชิญเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2