สพป.พัทลุง เขต ๑ ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ รอบที่ ๑

ผลการพิจารณาย้าย22