ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการทำโครงงานจากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ