รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพป.พัทลุง เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566