พิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566