ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) ให้ดำรงตำแหน่งในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งมติ อ.ก.ค.ศ.เขต ย้ายครูรอบ 1 ครั้ง 2