ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ School Admin หรือครูประจำชั้น ในการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero ประจำปีการศึกษา 2566