ประชุมทางไกลซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 และสถานศึกษาที่จะกำหนดให้เป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ