ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567