ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 1

ดาวน์โหลด

ประกาศครูคืนถิ่น รอบที่ 1 26ตค.2566