ประกาศ สพป.พัทลุง เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกา2 กพ