ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพ 14 มค