ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ดาวน์โหลด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ ไม่มีสิทธิเเข้าร 28 ธค.