ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง ข้อมูลประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ดาวน์โหลดเอกสาร  

ประกาศฯ

แบบฟอร์มการย้าย

 

ประกาศ แก้ไข ย้ายครู 66