ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนัก65