ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ฯ-พนั-ใหม่