ประกาศสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักรับรอง สพป.พัทลุง เขต 1 อาคารสำนักงาน สพป.พัทลุง เขต 1 และสิ่งก่อสร้ารงอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิขิต2