การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองเก่าพัทลุง