การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรภาคี ผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายฯ และผู้เกี่ยวข้อง สัญจร ครั้งที่ 9/2565