การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565