การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1