นางสาวชัญญานุช บุญวิสูตร

นางสาวชัญญานุช บุญวิสูตร

นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.พัทลุง เขต 1