บทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อ ผลงานของนายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพลี

นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพลี เผยแพร่ผลงานจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้านควนพลี และ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านควนพลี