สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.สถานศึกษาเพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารตามประกาศภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

ดาวน์โหลด

ประกาศวันที่ 5 เมษายน 2567