นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น

นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น

รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1