นายภัสกร นุ่นปาน

นายภัสกร นุ่นปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองใหญ่

  • 08 6286 1201