นางสาวจิตรลดา ทองคำ

นางสาวจิตรลดา ทองคำ

รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1