การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์”