ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑