ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

ร่วมลงนามถวายพระพร